Fremtidens byggeiere bruker Enterprise BIM!


Entreprise BIM danner grunnlaget for fremtidens strategiske eiendomsledelse ved bruk av virtuelle  modeller og åpne standarder. Jotne leverer verdensledende løsninger til eiendomsledere og-driftere som vil ta raskere og bedre beslutninger.


– Det er på høy tid at byggeiere tar i bruk BIM. Digitaliseringen har lenge blitt fremmet av byggebransjen, men det er få eiendomsaktører som tar skrittet fullt ut, mener Christopher Christensen, forretningsansvarlig for bygg i Jotne EPM Technology AS.

Bli bedre kjent med Jotne her

Enterprise BIM er konseptet hvor 3D og annen bygningsdata benyttes i hele byggets levetid og kombineres med sensorer og virksomhetenes egne arbeidsprosesser. Dermed vil byggeiere ha et unikt beslutningsgrunnlag for å optimalisere bruk og drift av bygningsmassen.
– For å kunne jobbe med EBIM installeres Jotnes modellserver hos kunden. Byggeier får da sikkerhet og eierskap til egne data som igjen gjør det mulig å integrere andre systemer og prosesser så som logistikk eller økonomi i virksomheten, understreker Christensen.

Sist sommer signerte NTNU en avtale med Jotne om leveranse av løsninger som støtter Enterprise BIM. Anskaffelsen er en følge av at NTNU og St. Olavs hospital har bygg som eies og brukes av begge virksomhetene.  Planen er å bruke felles åpen BIM-data i Jotnes modellserver.
– I dag forvalter St. Olavs hospital alle sine arealer i BIM på Jotnes modellserver, og har for eksempel sensorer på trillbart utstyr som spores i samme system. St. Olav er spydspissen, nå følger hele Helse Midt-Norge etter. Dette er EBIM i praksis; 3D-modeller som støtter kjernevirksomheten i den daglig bruken av bygningene, sier Christensen.

Nytt kontor i Trondheim
– EBIM er unikt både i norsk og internasjonal sammenheng. I Trondheim har Jotne etablert kontor for å være tett på utviklingen. Flere har besøkt St. Olavs hospital og sett på Jotnes løsninger, og vi er i tett dialog med andre store bygningsaktører. I mars åpner vi nye kontorer og ønsker interesserte velkommen for å se på resultater av vår langsiktige satsing, avslutter Christensen.

Bli bedre kjent med Jotne her

– Jotne bistår byggeiere med å bruke informasjon i et helt nytt perspektiv, presiserer Christopher Christensen, forretningsansvarlig i Jotne.

JOTNE GRUPPEN er en norsk industrigruppe bestående av selskaper innen mekanisk produksjon, olje og gass, rullende materiell samt eiendomsutvikling og IT. Jotne IT har verdensledende løsninger basert på åpne standarder som STEP og IFC og har internasjonale kunder i aerospace, forsvar, romfart, bygning og infrastruktur.